Vega Städ Service arbetar med ett system för kvalitetssäkring av städning/golvvård framtaget av LS Konsult. Systemet bygger på följande delar:

Lokalförteckning - systemets hjärta där vi noterar allt som är av vikt för objektet; golvmaterial, kvadratmeterantal, grundbehandlingsforum, vilka metoder som ska användas för det periodiska underhållet och vilka metoder som ska användas i den dagliga städningen. Allt givetvis uppdelat per ytenhet. Här finns all information samlad som berör objektets ytor.

Städprogrammet - med uppgift om vilka ytor som skall städas när.

Loggbok - för de nyckelmoment som utförs med längre mellanrum.

Metodbeskrivningar - här finns metodbeskrivningar för det aktuella objektet. Bra när vi till exempel behöver ta in en vikarie. Inga oklarheter om vilken metod som ska användas eller vilket kem som behövs.

Varuinformationer Kem - här finns samlat varuinformationer för alla
de kem som används på det aktuella objektet.

Ritningar på objektet - om sådana finns tillgängliga.

Besiktningsprotokoll - Vi utför själva månadsvis, kvalitetskontroller.
Dessutom vill vi tillsammans med kunden utföra gemensamma kvalitetskontroller, förslagsvis 4 gånger per år. De eventuella brister som vi upptäcker leder till förändringar i exempelvis val av metoder eller frekvenser.

 
VEGA STÄDSERVICE AB, BOX 239, 186 24 VALLENTUNA
Tel/fax: 08-51172478

© VEGA STÄD SERVICE AB 2006