Vega Städservice strävar alltid efter att använda så miljö anpassade medel som är möjligt. Om det finns miljömärkta produkter som Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval” eller Nordiska Rådets ”Svanen”, använder vi dessa i första hand.

Vi återanvänder emballage för våra medel genom att använda små flaskor för det dagliga arbetet som vi återfyller från större returförpackningar. Returemballaget återsändes till leverantören

Vi väljer redskap och material för vårt arbete som i största möjliga grad är återvinningsbara och vars produktion inte i onödan negativt påverkar miljön.

Vi är noggranna med doseringar, försöker komma ifrån användandet av engångsmaterial och arbetar med retursystem av emballage.

Vi påverkar våra kunder att använda förbrukningsmaterial som toalettpapper, plastmuggar etc. som minst uppfyller normerna för Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval” eller Nordiska Rådets ”Svanen”. 
   
     
   
     
 
VEGA STÄDSERVICE AB, BOX 239, 186 24 VALLENTUNA
Tel/fax: 08-51172478

© VEGA STÄD SERVICE AB 2006