Gemensamma värderingar kring väsentliga frågor skall stärka vår företagskultur och bidra till ökad konkurrenskraft.

Våra viktigaste värderingar:

Vi tror på att medarbetarna har den bästa lösningen - om de vet förutsättningarna, har förstått målen och fått en chans att översätta dem till sin egen uppgift.

Vi skall arbeta för att alltid göra rätt från början.

Vi skall känna ansvar inför vår kund, vårt företag och våra arbetskamrater.

Vi skall inse vad det är som påverkar lönsamheten och varför Vega Städservice AB måste vara lönsamt.

Vår ledare skall intressera sig för individen och skapa laganda.

Vi skall se samband mellan intern och extern totalkvalitet. 
 
VEGA STÄDSERVICE AB, BOX 239, 186 24 VALLENTUNA
Tel/fax: 08-511 724 78

© VEGA STÄD SERVICE AB 2006