All personal får vid anställningens början en allmän utbildning om de arbetsmetoder, maskiner och medel vi använder.

Kontinuerligt vidareutbildar vi all personal genom att delta på de kurser och seminarier som våra maskin- och kemleverantörerarrangerar.

Inför varje nytt städuppdrag har vi en fördjupad genomgång med den personal som ska arbeta på det aktuella objektet.
Här går vi igenom de redskap, arbetsmetoder och medel som ska användas på objektet.Om det gäller en för oss ny arbetsmetod tar vi hjälp av maskin och/eller kemleverantör för denna utbildning.

Då vi företrädesvis arbetar i lag om 2 personer försöker vi sätta ihop dessa lag så att en nyanställd person arbetar med en ”äldre” välutbildad person för att underlätta kunskapsöverföringen.

Upplever någon i personalen en brist på kunskap i något avseende så försöker vi att snarast rätta till denna brist. Detta med hjälp av resurser inom eller utanför vårt eget företag.

 
 
VEGA STÄDSERVICE AB, BOX 239, 186 24 VALLENTUNA
Tel/fax: 08-511 724 78

© VEGA STÄD SERVICE AB 2006